Arie Kooijman

Advies en begeleiding op het terrein van zingeving en spiritualiteit

5392054e40e37b03435011c9_tweestemmig_kleur.jpg

Arie Kooijman

Arie Kooijman is deskundig op het terrein van spiritualiteit en zingeving. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden en adviseren van mensen op beslissende momenten in het leven. Hij gaat graag met u het gesprek aan om met u te kijken naar wat op dit moment voor u nog achter de horizon ligt

Zakelijk consult

Soms lopen we vast in ons werk, of blijken de werkverhoudingen verstoord te zijn geraakt. Op dat moment is het zinvol in de spiegel te kijken en te reflecteren op onze beperkingen en te werken aan onze mogelijkheden. In een dergelijk proces kan Arie Kooijman voor u een kritische maar ook inspirerende tegenspeler zijn. Hij is werkzaam in de zorg, en kent de organisaties van hoog opgeleide professionals van binnen uit. Veelal is het zinvol met elkaar een reeks gesprekken te voeren om een wending aan de bestaande situatie te kunnen geven. Het eerste orienterende gesprek is kosteloos, en biedt de mogelijkheid om het proces wel of niet samen aan te gaan.

Het uurtarief voor een zakelijk consult is 100 euro (ex. Btw).

53920d8b40e37b0343501288_evenwicht.jpg

Arie Kooijman heeft veel ervaring op het terrein van de ouderenzorg en de geestelijke verzorging, zowel intra- als extra-muraal. Beide terreinen zijn op dit moment enorm in beweging. Arie Kooijman is een voortrekker op dit terrein. Zo ontwikkelt hij onder meer nieuwe vormen van begeleiding met aandacht voor het mentaal welbevinden en de innerlijke veerkracht van ouderen. Ook doet hij samen met de Universiteit Leiden onderzoek op dit terrein.Zijn advies kan worden gevraagd door:

  • organisaties die aandacht willen schenken aan de spiritualiteit van hun medewerkers
  • opleidingen die verpleegkundigen scholen op het terrein van spritualiteit en mentaal welbevinden
  • ziekenhuizen of zorginstellingen die nadenken over de plaats en functie van de geestelijke verzorging
  • zorginstellingen die aandacht willen geven aan het mentaal welbevinden van de bewoners
  • de overheid (lokaal of landelijk) die advies wil inwinnen over het beleid ten aanzien van kwetsbare ouderen

In 2010 heeft hij in opdracht van de gemeente Oegstgeest een rapport geschreven over eenzaamheidsproblematiek en mantelzorgondersteuning.

53920d9940e37b034350128d_helling.jpg

Begeleiding

Veel mensen zijn op zoek naar zichzelf, naar hun spirituele bronnen, of naar een nieuw perspectief in hun leven. Allerlei levensvragen dringen zich op. Door een ingrijpende gebeurtenis worden die levensvragen intenser. "Hoe ga ik verder, wat is voor mij nu essentieel?" Arie Kooijman kan op die momenten een goede gesprekspartner voor u zijn.

Deze gesprekken kunnen voor u zinvol zijn wanneer:

  • u mantelzorger bent
  • uw fysieke en mentale kwetsbaarheid toeneemt
  • u of uw partner thuis of elders pallliatieve zorg krijgt
  • u een nieuwe wending aan uw leven wilt geven

Een kennismakingsgesprek is meestal de beste entree om de verwachtingen over en weer te verhelderen. Dit gesprek kan geheel vrijblijvend en kosteloos worden gevoerd. Wanneer u beschikt over een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen de kosten van de vervolggesprekken daaruit worden vergoed.

53920da8775b1a3d2162e5e4_gebenedijd.jpg

Afscheidsrituelen

Rond het overlijden van een dierbare ontstaat de behoefte het afscheid vorm te geven. Arie Kooijman helpt u om de overledene stijlvol en op persoonlijke wijze te herdenken.

Het is ook denkbaar dat u zelf het naderend afscheid wilt vormgeven, dan is het zinvol op een goed gekozen moment daarover met hem contact op te nemen.

Hij kan ook spreken bij de afscheidsplechtigheid waarop de overledene wordt herdacht. Die ontmoeting kan een religieus of spiritueel karakter dragen, afhankelijk van de wensen van de overledene en naasten. De nazorg is bij hem in goede handen.

Een oriënterend gesprek kan altijd vrijblijvend en zonder kosten worden gevoerd

53920db6a470cf0443ac7ce2_omhoog.jpg

Levensverbintenissen

Het is bijzonder als twee mensen een levensverbintenis met elkaar aangaan of aan durven gaan. Dat kan de bezegeling zijn van een relatie tussen vrouw en man of van twee levenspartners.

Arie Kooijman denkt graag met u mee wanneer u dit moment vorm wilt geven, met aandacht voor de spiritualiteit en de levensstijl die bij u past.

In een kennismakingsgesprek kunnen de ideeën en gedachten worden uitgesproken.

53920dc4a470cf0443ac7ce6_dansen.jpg